FANDOM


230px-Renport

Rena

Rasa: Elf
Płeć: kobieta
Imię: Rena
Broń: Łuk
Klasy:

Strzelec bojowy > Pędziwiatr

Strzelec myśliwski > Mistrz strzelców

Cecha: Rena posługuje sie łukiem, dzięki niemu może atakować wrogów na pewną odległość. Posiada ona również umiejętność zadawania obrażeń dzięki swoim kopniakom.

Combo:Edytuj

X X X X - pierwsze 3 strzały zadają wrogowi obrażenia o sile 128% magicznego ataku, zaś ostatnia z siłą 158%.

X X X ^ X - pierwsze 3 strzały zadają wrogowi obrażenia o sile 128% magicznego ataku, a ostatni atak wypuszcza w górę 3 strzały, 2 zadają wrogowi 128% magicznego ataku a środkowa 158%.

X X X v X - pierwsze 3 strzały zadają wrogowi obrażenia o sile 128% magicznego ataku, a ostatni atak wypuszcza w dół 3 strzały, 2 zadają wrogowi 128% magicznego ataku a środkowa 158%.

Z Z Z Z - pierwszy atak zabiera wrogowi 80% twojego fizycznego ataku, drugi i trzeci 94% a ostatni 134%.

Z Z Z ^ Z - pierwszy atak zabiera wrogowi 80% twojego fizycznego ataku, drugi i trzeci 94% a ostatni 175%.

Z Z Z X - pierwszy atak zabiera wrogowi 80% twojego fizycznego ataku, drugi i trzeci 94% a ostatnim atakiem Rena wypuszcza strzałę, która razi wrogów z siłą 136% magicznego ataku

^ Z - kopniak w powietrzu zadający przeciwnikowi 87% fizycznego ataku.

^ X - Rena wypuszcza kolejno 3 strzały, które zadają 128% twojego magicznego ataku.

^ ^ Z/X - po podwójnym skoku Rena wykonuje szybki zlot w dół, którym zadaje przeciwnikowi obrażenia o sile 161% twojego fizycznego ataku

Zmiana klasy:Edytuj

Aby wykonać misję na 1 zmianę klasy należy mieć 15 level i udać się do kowala lub tablicy ogłoszeń.

Żeby zdobyć 2 klasą należy mieć 35 level i udać się ????.

  • Strzelec bojowy
  • Pędziwiatr
  • Strzelec myśliwski
  • Mistrz strzelców